Jäseneksi liittyminen


Turku Unix Users Group - TUUG ry:n jäseneksi voivat liittyä:

Yhdistyksellä on kaksi palvelinta, ungoliant ja morgoth. Uudet jäsenet saavat oletusarvoisesti tunnuksen ungoliant:n joka sijaitsee yksityisen palveluntarjoajan konesalissa. Morgoth sijaitsee Turun Yliopiston tiloissa ja on kytkettynä Turun Yliopiston verkkoon, joten halutessaan saada tunnuksen Morgothiin, on jäsenen joko opiskeltava tai työskenneltävä:

Jäsenyyttä anotaan wepissä olevalla jäsenhakemuksella. Hakemus käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Kun jäsenhakemus on hyväksytty ja tunnus luotu tulee paluupostissa lasku liittymis- ja jäsenmaksusta pankkiyhteystietoineen.