Historia


Aika ennen TUUGia eli Gruppo Seagate

Gruppo Seagate perustettiin syksyllä 1993, kun joukko Turun Yliopiston opiskelijoita huomasi tarvitsevansa enemmän levytilaa, kuin paikallisella Laskentakeskuksella (*) oli tarjota käyttöön. Tätä kroonista tarvetta tyydyttääkseen joukko päätti ostaa yhdessä kiintolevyn. Levy oli merkiltään Seagate, josta sitten hyvinkin pian tuli porukan kutsumanimeksi Gruppo Seagate. Perustamispäiväksi voitaneen tulkita 25.10.93, eli sen ensimmäisen levyn ostopäivä.

Levy kiinnitettiin yliopiston palvelimeen, jossa se toimikin varsin hyvin. Kuitenkin yliopiston rajallisten laiteresurssien vuoksi levy piti aina välillä irroittaa, ja tästähän eivät levyn omistajat pitäneet. Koska porukan joillakin jäsenillä oli ylimääräisiä tietokoneen osia, päätettiin porukalla koota oma palvelin tarjoamaan tarvittavia levypalveluja.

Yliopiston Laskentakeskus suhtautui myönteisesti hankeeseen, ja koneen rakentelu pääsi alkamaan. Tähän vaiheeseen ajoittuu myös ensimmäisen palvelimen nimen keksiminen. Nimi keksittiin noin 15 sekunnissa, kun IP-numeron saaminen edellytti myös nimeä. Tällöin muutama henkilö otti vastuun leveille harteilleen ja valitsi nimen seagu. Nimi tuli porukan yleisesti levystä käyttämän lempinimen mukaan. Kun vielä TKO:n henkilökunta tuki hanketta osoittamalla koneelle paikan erään mikroluokan perältä, oli ainakin institutionaaliset ongelmat voitettu.

Kuten arvata saattaa, oli systeemin virittely varsin työlästä. Lähes kuukauden kestäneen virittelyn ja tärkeimpien osien, kuten muisti ja verkkokortti, hankinnan jälkeen kone jo alkoi toimiakin. Myös emolevy jouduttiin uusimaan, koska alkuperäinen, 12 korttipaikkainen, ei oikein tuntunut olevan täysin yhteensopiva muun laitteiston kanssa. Lopulta seagu.pp.utu.fi oli toiminnassa ja yhteydessä ympäröivään maailmaan DataCityn mikroluokan mikroverkon kautta. Ajankohta oli tuolloin maalis-huhtikuu 1994.

Kesällä 1994 alkoi jo eräältä jäseneltä löytyä sen verran jätteitä, että Gruppo Seagaten konemäärä saatin tuplattua. Samalla muutettiin osoitteen aliverkoksi gs.utu.fi, jossa gs on suora lyhenne Gruppo Seagatesta. Uusi kone, nimeltään Akropolis, asennettiin verkkoon 18.08.94.

Syksy 1994 toi mukanaan taasen uusia tarpeita ja niiden täyttämiseksi, laitettiin kasaan todellinen 'marginaalikone' - False. Kuten jo nimikin asian ilmaisee on kone varsin epätodellinen, mutta toimii jotenkin. False toimii vain päätteenä, vai pitäisikö sanoa DOS-työasemana, mutta helpottaa opinahjomme jatkuvaa päätepulaa edes vähän. Falsen tulo ajoittuu varsin tarkkaan GS:n yksivuotispäivän tienoille.

Tammikuussa 1995 Gruppo Seagaten toiminta lakkautettiin ja jäljelle jääneet varat siirrettiin vasta perustetullu Unix-käyttäjäyhdistykselle nimeltä Turku Unix Users Group - TUUG.


* 1.7.1994 alkaen ATK-keskus.

Alkaen 17.1.1995 - Turku Unix Users Group

Epälukuinen määrä Gruppo Seagate väkeä kokoontui 17.01.95 Turun yliopiston tietojenkäsittelyopin auditorioon perustamaan Turku Unix Users Group nimistä yhdistystä. Epälukuinen siksi että paikalla oli 17 henkeä, perustamiskirjan on allekirjoittanut 10 henkilöä, mutta alkuperäinen Gruppo Seagatesta periytynyt joukko oli 20 hengen vahvuinen.

TUUGin jäsenluku ja laitteisto alkoi vähitellen lisääntyä ja levytilan ja omien laitteiden lisäksi alettiin 1996 tarjota teemailtoja. Teemailtojen aiheet käsittelivät nimipalvelua, mudeja, GIMP ohjelmaa, yms. Eräs suurimpia teemailtoja oli FUUGin (Finnish Unix Users Group) kanssa yhteistyössä järjestetty ssh esitys. TUUG liittyi 1996 FUUG:n jäseneksi.

Tuug pyrki alusta lähtien luomaan omaa imagoaan ja sen takia tuug.utu.fi aluetunnuksen rinnalle haettin oma tunnus. Koska 1995 fi-aluetunnuksen haku ja maksut olivat myllerryksessä päätettiin hakea tuug.org tunnusta. Tämä myönnettiin vuoden lopussa. Vuoden 1999 kesällä haettiin myös tuug.fi tunnus ja siirryttiin käyttämään tätä ensisijaisena osoitteena.

Uusi vuosituhat

Vuosituhannen taitteessa Tuug oli kasvanut noin 100 hengen yhdistykseksi. Vaikka yhdistyksellä on edelleen ainejärjestön asema Turun yliopistossa, niin osa vanhimmista jäsenistä on siirtynyt työelämän piiriin. Johtuen jäsenistön "ikärakenteesta" teemaillat ovat jääneet pois. Innokkaita teemailtojen pitäjiä ei ole ollut tarpeeksi.

Yhdistyksen omassa unix-palvelimessa on alusta alkaen käytetty linux:a. Tarkoitus ei kuitenkaan ole olla linux, vaan unix yhdistys. Niinpä yhdistyksellä on ollut sekä IBM:n AIX, että Sun:n Solaris käyttöjärjestelmällä toimivia X työasemia. Ne ovat kuitenkin käyneet vanhoiksi ja vuonna 2003 näistä viimeinenkin poistettiin käytöstä. Yhdistyksen tiloissa on myös joukko jäsenten omia palvelimia. Näissä tietokoneissa on edelleenkin useita erilaisia unix-tyyppisiä käyttöjärjestelmiä, kuten Tru64 ja FreeBSD.

Siirtyminen Datacity:stä

Kesällä 2006 Turun yliopisto siirtyi uuden ICT-talon käyttäjäksi. Samalla Tuug menetti DataCity:ssä olleen toimistotilansa. Palvelimet siirrettiin 23.8.2006 ICT-talossa olevaan yliopiston palvelintilaan. Kesän alussa toimistossa oli noin 15 eri opiskelijan tai opiskelijajärjestön palvelinta. Siirron jälkeen vain 4 palvelinta oli enää kytkettynä yliopiston verkkoon.