Palvelin ungoliant.tuug.fi on saanut aliakset www.tuug.fi ja tuug.fi

Myös vanha palvelin (morgoth.tuug.fi) on edelleen käytettävissä. Ne käyttäjät, jotka eivät ole enää jossain Funet:n jäsenorganisaatiossa tulevat menettämään oikeudet morgoth:iin. Aikataulua ei vielä ole sovittu, mutta todennäköisesti se tapahtuu aikaisintaan vuoden vaihteessa ja viimeistään seuraavan jäsenmaksun aikaan.

Huom! Uusi palvelin on hankittu ja kytketty verkkoon Funetin ulkopuolella juuri siksi, ettei TUUGin jäsenyys vaatisi enää jäsenyyttä Funetin jäsenorganisaatiossa. Näinollen esimerkiksi yliopistosta valmistuminen ei enää aiheuta jäsenyyden menettämistä TUUGissa.

Koska emme tiedä mitkä käyttäjien omista palveluista siirtyvät uuteen koneeseen, niin kaikki tietojen kopiointi on jätetty käyttäjien tehtäväksi.

Ohjeita

Kotikansion tiedostojen kopiointi morgoth:sta uuteen palvelimeen niin, että tiedostojen aikaleimat säilyvät.

ssh morgoth.tuug.fi 'tar cf - .' | tar xpf -

Postikansioiden muunto mbox-muodosta maildir-muotoon

Täydellisempi ohje: http://perfectmaildir.home-dn.net/

(Ohje korjattu 2007-01-09)
mkdir -p .maildir/cur .maildir/new .maildir/tmp ; ssh morgoth.tuug.fi 'cat $MAIL' | perfect_maildir.pl .maildir/
cd ~/mail ; for i in * ; do mkdir -p ../.maildir/."$i"/cur ../.maildir/."$i"/new ../.maildir/."$i"/tmp; /usr/local/bin/perfect_maildir.pl ../.maildir/."$i"/ <"$i" ; done

Tietokannat

Tietokantojen osalta, ilmoittakaa anolka:lle, että tarvitsette oikeudet mysql:ään. Jos käyttäjätunnus on "nobody", niin saat oikeudet tehdä, muokata ja tuhota kaikkia "nobody_"-alkuisia tietokantoja. Näin voit esim. tehdä kannat "nobody_eka", "nobody_toinen", jne.

Tuug.fi -osoitteet

Lue erillinen selitys postipalvelimen valinnasta. http://www.tuug.fi/news/2007-10-08-posti.html

Käyttäjien WWW-sivut

Weppisivujen oletetaan olevan utf-8 merkistössä. Jos haluat jotain muuta, niin tee WWW-kansioon tiedosto ".htaccess" ja lisää siihen seuraava. Tällöin tilanne vastaa morgoth:a.

AddDefaultCharset off