Sähköpostiohjelmien asetukset


Yleiset

Uutta 17.11.2020: TLSv1.1 on vanhentunut, voidaksesi jatkossa muodostaa IMAP-yhteyden palvelimelle tulee sinun asettaa asiakasohjelmasi sallimaan TLSv1.1-yhteydet, esim. Thunderbirdissä seuraavasti: https://support.mozilla.org/en-US/kb/thunderbird-78-faq#w_how-to-enable-outdated-security-protocols-tls-1-0-and-1-1

Koska TUUG käyttää SSL/TLS-salauksessa itsellekirjoitettua varmennetta, sinun tarvitsee ensimmäisellä yhteydenottokerralla useimmissa tapauksissa hyväksyä varmenne. Joissakin tapauksissa, esim. Windows 8:n Mail-ohjelma, voi olla tarpeen asentaa sertifikaatti osoitteesta https://www.tuug.fi/ ennen kuin sähköpostiohjelma suostuu muodostamaan yhteyden.

Saapuva sähköposti

Postilaatikkosi voi olla joko palvelimella ungoliant ("uusi"), tai morgoth ("vanha"). siitä riippuen saapuvan sähköpostin (IMAP) osoite on joko:
ungoliant.tuug.fi, portti 993, käytä SSL:ää
morgoth.tuug.fi, portti 993, käytä SSL:ää
Tunnistautumistapa: salasana (Authentication: Password)

Lähtevä sähköposti

Normaalisti sinun tulisi käyttää oman Internet-palveluntarjoajasi lähetyspalvelinta. Jos kuitenkin käytät esim. läppäriä tai matkapuhelinta tms. useasta eri verkosta (koti, työ, hotellin WLAN, mobiilidata,...) voi olla rasittavaa konfiguroida joka tapausta varten eri lähetyspalvelin. Tähän TUUG tarjoaa ratkaisun: autentikoitu SMTP-palvelin, jota voit käyttää mistä verkosta tahansa kunhan sinulla on TUUGin käyttäjätunnukset.

SMTP-palvelin: tuug.fi
Portti: 587
Authentication: login (password)
Secure connection: TLS (tai Macin Mail:ssa "Use Secure Sockets Layer (SSL")

Erikoistapaus: Nokia N900

Ilmeisesti jonkinlaisen yhteensopivuusongelman takia, tee SMTP-asetukset kuten yllä mutta lopulta vaihda kenttään Secure Authentication: NONE. Tämä toimii ainakin allekirjoittaneella kun puhelimessa on PR1.2 ohjelmistoversio.

Erikoistapaus: Nokia N950/N9

Saapuvan postin asetukset:
Server type: IMAP4
Username: oma käyttäjätunnuksesi
Password: oma salasanasi
Server address: ungoliant.tuug.fi
Secure connection: SSL
Port: 993

Lähtevän asetukset:
Server type: SMTP Username: oma käyttäjätunnuksesi
Password: oma salasanasi
Server address: ungoliant.tuug.fi
Secure connection: TLS
Port: 587
Secure authentication: CRAM-MD5

HUOM! Puhelimen mail-ohjelma ei osaa automaattisesti löytää saapuvan postin kansiota vaan sen joutuu itse hakemaan kansiolistasta. Sen voi myös asettaa suosikiksi, jonka jälkeen TUUGin saapuneet-kansiosi näkyy mail-ohjelman aloitusruudussa.

Erikoistapaus: Windows Phone, Windows 8

Saapuvan postin asetukset:
Advanced setup->Internet email->Account type: IMAP4 Incoming email server: ungoliant.tuug.fi / morgoth.tuug.fi Username: oma käyttäjätunnuksesi
Password: oma salasanasi
Windows Phone: Outgoing (SMTP) email server: tuug.fi:587
Windows 8: Outgoing (SMTP) email server: tuug.fi, port: 587
Outgoing server requires authentication: YES
Use the same username and password for sending email
Require SSL for incoming mail
Require SSL for outgoing mail